Liu, Pan

Publications

Li, Zhibin; Liu, Pan; Li, Ye; Xu, Chengcheng; Yu, Hao; Zhang, Yuanyuan
Conference Paper, 2014
Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Schneider, Robert J.; Ragland, David R.
Journal Article, 2014
Li, Zhibin; Liu, Pan; Bigham, John M.; Ragland, David R.
Conference Paper, 2013
Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Bigham, John M.; Ragland, David R.
Journal Article, 2013
Li, Zhibin; Wang, Wei; Liu, Pan; Bigham, John M.; Ragland, David R.
Technical Report, 2012