Lu, Jie

Publications

Li, Zhibin; Wang, Wei; Zhang, Yuanyuan; Lu, Jie; Ragland, David R.
Conference Paper, 2011