Jiang, Xiaohong

Publications

Yang, Zhao; Zhang, Yuanyuan; Zhu, Renwei; Ye, Xiaofei; Jiang, Xiaohong
Journal Article, 2014