Chung, Koohong

Publications

Chung, Koohong; Grembek, Offer; Lee, Jinwoo; Choi, Keechoo
Journal Article, 2013
Li, Zhibin; Ahn, Seongchae; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Wang, Wei; Yu, Jeong Whon
Journal Article, 2013
Jang, Kitae; Chung, Koohong
Conference Paper, 2010
Chung, Koohong; Ragland, David R.; Madanat, Samer; Oh, Soon Mi
Technical Report, 2009
Jang, Kitae; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Chan, Ching-Yao
Conference Paper, 2009
Oh, Soonmi; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Chan, Ching-Yao
Conference Paper, 2009
Jang, Kitae; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Chan, Ching-Yao
Conference Paper, 2008
Hwang, Taesung; Chung, Koohong; Ragland, David R.; Chan, Chin-Yao
Conference Paper, 2008
Chung, Koohong; Chan, Ching-Yao; Jang, Kitae; Ragland, David R.; Kim, Yong-Hee
Conference Paper, 2007