Chen, Xiaohong

Publications

Zhang, Yuanyuan; Bigham, John M.; Ragland, David R.; Chen, Xiaohong
Journal Article, 2014
Xiong, Wen; Zhang, Yuanyuan; Chen, Xiaohong; Jiang, Chao
Conference Paper, 2014
Zhang, Yuanyuan; Bigham, John M.; Li, Zhibin; Ragland, David R.; Chen, Xiaohong
Conference Paper, 2012
Zhang, Yuanyuan; Wang, Xuesong; Zeng, Peng; Chen, Xiaohong
Journal Article, 2011
Zhang, Yuanyuan; Chen, Xiaohong; Jiang, Jingwen
Journal Article, 2010